Klient: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

Zadanie: Opracowanie, skład i druk informatora promocyjnego dla Szpitala

Nadzór agencyjny: Dawid Stanisz, Justyna Micherdzińska

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w ciągu ostatnich kilku lat dokonał prawdziwego skoku technologicznego. Nowe budynki, najnowocześniejszy sprzęt, światowej klasy specjaliści. Wszystko to dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, uczestnictwu w projektach i grantach badawczych oraz dzięki środkom z Unii Europejskiej.

Nasza agencja została wytypowana do zaprojektowania albumu promocyjnego, który prezentuje transformacje szpitala, jego historię, stan obecny i dążenia dyrekcji i personelu.

Zaprojektowany graficznie, przygotowany do druku album został pod naszym nadzorem wydrukowany i obecnie pełni istotną rolę w działalności promocyjnej szpitala.