Promocja projektu współfinansowanego ze funduszy europejskich stanowi obowiązek beneficjenta. Istnieje wiele sposobów promocji, dobieranych w zależności od charakteru projektu jak i od warunków programu, z którego beneficjent korzysta:

  • tablice informacyjny i pamiątkowe
  • foldery, broszury, ulotki
  • spoty radiowe i telewizyjne
  • reklama w Internecie
  • konsultacje społeczne
  • pikniki informacyjne, festyny, konkursy

W zależności od modelu współpracy, wykonujemy poszczególne działania promocyjne lub zajmujemy się obsługą kompleksową. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie służymy pomocą przy przedstawieniu strategii promocyjnej, dzięki czemu Beneficjent może zaplanować prawidłowe rozdysponowanie środków.

Pomagamy zaplanować i zrealizować wszelkie działania, mające na celu poinformowanie szerokiego grona odbiorców zarówno o fakcie skorzystania ze wsparcia UE, jak również o korzyściach z tego płynących. Współpracujemy z renomowanymi instytucjami doradczymi na terenie kraju oraz z Klientami indywidualnymi, opracowując i realizując poszczególne etapy strategii promocyjnej od podstaw. Zadania związane z promocją projektów strukturalnych skupiają się na dotarciu z informacją o korzyściach do potencjalnych użytkowników i społeczności, które będą z danej ukończonej inwestycji korzystać.

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w realizacji projektów promocyjnych, informujących o inwestycjach współfinansowanych. Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy udzielą Państwu wyczerpujących informacji, pomogą w opracowaniu strategii promocyjnej a finalnie będą odpowiedzialni za działania związane z promocją projektu unijnego.

Tablice unijne mogą Państwo zamówić za pośrednictwem naszego serwisu dedykowanego obsłudze reklamy zewnętrznej www.Billboard-X.pl

Promocja projektów unijnych