Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zadanie: Projekt graficzny + skład publikacji, opracowanie merytoryczne treści, korekta redakcyjna

Nadzór agencyjny: Dawid Stanisz, Justyna Micherdzińska

Województwo Pomorskie korzysta ze wsparcia i wiedzy naszej agencji w promowaniu lokalnych inicjatyw. Każdorazowo, nasze zadania polegają na opracowaniu tekstów publikacji, zaprojektowaniu graficznym okładki, środka, obróbce graficznej zdjęć, składzie i przygotowaniu do druku.

Efektem naszych prac są broszury i foldery promujące jednostki podległe Marszałkowi Województwa.